mabizi RhinOplasty & Nasal repair

马鼻子®

假体隆鼻:硅胶隆鼻 膨体隆鼻 复合材料隆鼻 超体隆鼻 玻尿酸注射隆鼻 线雕隆鼻

自体隆鼻:肋软骨隆鼻 鼻中隔软骨隆鼻 耳软骨复合隆鼻 自体脂肪隆鼻 自体筋膜隆鼻

注射隆鼻:玻尿酸隆鼻 爱贝芙隆鼻 脂肪隆鼻 线雕隆鼻

鼻部修复:鼻部假体取出 取硅胶 取膨体 取注射物 综合修复隆鼻

鼻子整形:驼峰鼻矫正 蒜头鼻矫正 朝天鼻矫正 鹰钩鼻矫正 长鼻整形 短鼻整形

鼻部整形:鼻头缩小 鼻尖整形 鼻翼整形 鼻梁整形 鼻小柱延长 鼻孔整形 鼻基底整形

鼻综合 & 绿色隆鼻

数十年磨砺,成就马鼻子隆鼻&鼻修复专业品牌.

地址:重庆市渝中区五四路28号赛格尔国际大厦11楼

电话/微信:18323135104

鼻整形优惠

马鼻子隆鼻 今日特价

Hi!, 重庆隆鼻多少钱?做鼻修复手术大概需要多少钱?自体软骨隆鼻贵吗?注射隆鼻费用高不高?重庆的整形美容医院有隆鼻优惠活动吗?今天,马鼻子隆鼻倾情回馈——

  • 硅胶/膨体隆鼻: 2980元
  • 鼻综合(假体+鼻尖): 8800元
  • 鼻部修复: 500+
  • 肋软骨隆鼻: 26800元
  • 耳软骨复合隆鼻: 3800元
  • 鼻中隔软骨隆鼻: 12800元
  • 自体软骨垫鼻基底: 2800元
  • 更多特价项目: 请电话或微信咨询!
  • 包干价! 机不可失